Επικοινωνία

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ(HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 15-Τ.Κ.262 22-ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΤΗΛ. 2610-318141-2 - 210-6669074- FAX 2610-311393

Α.Φ.Μ. 099195684 - Α.Μ.Α.Ε. 61252/22/Β/06/36

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ- Γ.Ε.ΜΗ. 36669616000

Διακριτικός Τίτλος:HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.